Gør din livsstil mere bæredygtig

m11

Man behøver formentlig næppe have fulgt meget med i nyheder, politiske debatter eller de generelle samtaleemner i befolkningen for at være bevidst om, at miljø og bæredygtighed i forskellige afskygninger i de seneste år har fyldt og endnu fylder enormt meget på dagsordenen.

Denne tendens forekommer ikke helt uden grund. Mange forskere mener, at der skal handles nu og her, hvis vi ønsker at bremse klimaforandringernes værste konsekvenser for mennesker såvel som for planetens dyr. En sådan ændring kræver, at vi alle hjælper til. Der er derfor gode grunde til at tjekke efter, om du kan leve mere bæredygtigt.

Hold dig selv informeret og opdateret

Sandheden er, at det at omlægge sin livsstil til en mere bæredygtig en af slagsen ikke nødvendigvis er en enkel proces. At leve bæredygtigt kræver for de flestes vedkommende ændringer på flere aspekter af vores dagligdagsliv – både hvad angår vores spisevaner, vores transportvaner og mere endnu.

Der er altså tale om en ændring af vaner, som ellers for manges vedkommende er meget indgroede i vores dagligdag, hvilket kan være en svær proces.

Vil du gerne leve mere bæredygtigt, end du gør på nuværende tidspunkt, er et godt sted at starte at holde dig informeret. Hold dig opdateret på nye teknologier og muligheder for i højere grad at leve på en måde, der skåner naturen. At der er så stor fokus på miljø og bæredygtighed gør nemlig også, at der konstant er udvikling på dette marked.

sundhed_natur_venlig_skov

Du kan følge med i nyheder eller i det politiske liv, men du kan også målrettet opsøge viden om, hvordan man kan leve bæredygtigt, hvis du ønsker at ændre på din livsstil. 2 Be Good er en hjemmeside, som omhandler netop miljø og bæredygtighed.

På siden finder du blandt andet en blog med indlæg om både forskellige dagligdagsting, men især om miljøet og om, hvad man som enkeltperson kan gøre for i højere grad at leve på en måde, der skåner vores planet. At læse en blog som denne er således et rigtig fornuftigt sted at starte.

Gør bæredygtighed til en vane

Ligesom det gælder for en hvilken som helst anden type omlægning af livsstil, gælder det også, når du ønsker at leve på en mere bæredygtig måde, at det handler om at skabe gode vaner.

Vaner er handlinger vi i vid udstrækning udfører ubevidst, og som derfor ikke kræver nogen stor energi for os at huske på at gøre. Når først handlinger er blevet en vane, er de blevet en inkorporeret del af vores livsstil, og de føles således helt naturlige at udføre.

sundhed_natur_venlig_plante

Gør det for eksempel til en god vane at have kødfrie dage i løbet af hver uge – det vil sige dage, hvor du ikke på noget tidspunkt i løbet af dagen indtager kød. Kødproduktion er enormt belastende for miljøet, og en måde, hvorpå mange eksperter foreslår, at vi kan nedsætte vores CO2 produktion er ved at skære ned på vores samlede kødforbrug. Det er faktisk nemmere end som så at lave lækker mad helt uden kød.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.